274. Sve ima svoju suštinu. Čovjek ne može dosegnuti suštinu (bit) bogoljublja dok ne shvati da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići i da ga nije moglo zadesiti ono što ga je već mimoišlo.

Mekteb

U izgradnji....

Posljednja izmjena: petak, 04 april 2014 20:41