406. Kuća u kojoj se Kur'an uči i tumači sija za stanovnike neba kao što zvijezde sjaju i svjetlucaju stanovnicima zemlje.

NAJAVA REPORTAŽE NA MTV IGMAN..

26.05.2018. godine u subotu, u programu MTV Igman bit će emitovana reportaža sa postavljanja kamen - temeljca za novu zgradu vakufsko - administrativniog centra " Medresa" u Fojnici. Emisija će biti emitovana u 21 00.