830. Nije pravi vjernik onaj koji neke nesreće ne ubraja u blagodeti, a neka zadovoljstva u nesreće.

POMOĆ ZA PORODICU MANOV

Nedavno je u Fojnici u ulici Bosanskoj izgorila trgovačka radnja vlasnika g. Naila Manova. Budući da je g. Nail redovan džematlija, MiZ - e Fojnica na čelu sa svojim predsjednikom h. Ramizom Mešom je odlučio da jednim skromnim prilogom pomogne ovu porodicu, kako bi se što prije i bolje oporavili od ove tragedije. " Na ovaj način mi svojim džematlijama želimo reći da uvijek mogu računati na pomoć i podršku od MiZ - e Fojinca ", istče h. Ramiz Meša.