186. Kada se neko od vas naljuti, ako je na nogama, neka sjedne, pa ako ga tako prođe ljutnja - dobro je, a ako ne prođe - neka prilegne (neka se malo nasloni i zatvori oči da se smiri).

SNAGA PORODICE

Muftijstvo sarajevsko u saradnji sa organizacijom World Vision radi na projektu osnaživanja porodice i braka s ciljem jačanja ovih vrijednosti. Zbog toga je u Fojnici od 10. do 12. marta održano nekoliko radionica na kojima je testiran pripremljeni mterijal. Stručni tim koji radi na ovom projektu su : prof. dr. Mustafa Hasani, mr. Nermina Baljević, mr. Sulejman Čeliković, mr. Nikica Reljić, dr. Abdulgafar Velić i mr. Sabrija Mehmedovič. Svoj boravak u Fojnici oni su iskoristili i kako bi obišli Srednju džamiju u Fojnici i Franjevački samostan. U Srednjoj džamiji domaćin je bio Ahmed ef. Vuković koji je tom prilikom govorio o historijatu džamije i aktivnostima koje se sprovode u ovoj džamiji. Ispred MiZ - e Fojnica h. Edin ef. Rojo, se domaćinski potrudio i bio pri ruci učesnicima ovog eminentnog seminara.