253. Ebu Hurejre priča da je jedan čovjek rekao Muhammedu: "Preporuči mi nešto". Božiji poslanik mu reče: "Nemoj se srditi!". Pa pošto ga čovjek i drugi put zamoli, poslanik mu ponovi nekoliko puta (savjetujući ga): "Nemoj se srditi!"

TEBI ZA LJUBAV RESULE

Ženski aktivizam pri MiZ - e Fojnica nastavlja sa svojim aktivnostima. Ovaj put su napravili program pod simboličnim nazivom " Tebi za ljubav Resule ". Program su organizovali 23. 12. 2016. godine u Turskom kulturnom centru " Yunus Emre " u Fojnici. Uvodno obraćanje imala je koordinatorica za ženski aktivizam h. Lejla Meša koja ovu sekciju vodi neumorno. Predavanje je održala prof. Azemina Pašalić. Osvježenje je bila Dječija dramska sekcija Aktiva žene MiZ - e Fojnica.