22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

U SUSRET RAMAZANU..2018.