248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

BEGANOVIĆ ( ROĐ. KRŠIĆ ) HADŽI HASIJA