404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

Fuad Bureković i Maida Zuka