718. Tri stvari pojačavaju očni vid: gledati u zelenilo, gledati u tekuću vodu i gledati u lijepo lice (koje je dozvoljeno gledati).

Održano XXVI takmičenje polaznika mektebske pouke Muftiluka sarajevskog

U prostorijama Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu u nedjelju, 12. maja 2024. godine, je održano XXVI takmičenje polaznika mektebske pouke na nivou Muftiluka sarajevskog.

Prisutnima je ovom prilikom selame muftije sarajevskog prof. dr. Nedžada Grabusa prenio rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva sarajevskog dr. Rijad Delić.

Dr. Delić je u svom obraćanju čestitao takmičarima i njihovim muallimima i muallimama na dosadašnjim uspjesima, te im poželio mnogo takmičarske sreće na ovogodišnjem takmičenju na nivou Muftiluka.

Između ostalog, dr. Delić je naglasio da je njihov uspjeh pokazatelj ljubavi prema mektebu, ali i predanog rada njihovih muallima koji ulažu veliki napor u odgoj i obrazovanje polaznika mekteba.

Poručio je takmičarima da poštuju svoje muallime i da nikada ne zaborave da su ih oni podučavali vjeri, kao i da nastave čuvati domovinu Bosnu i Hercegovinu i Islamsku zajednicu. Prisutne takmičare i komisiju je upoznao sa propozicijama i proglasio takmičenje otvorenim.

Komisiju u kategoriji kiraeta su sačinjavali hafiz prof. dr. Dževad Šošić (predsjednik), te članovi hafiz dr. Abdulkadir Kadrić i hafiz Mensud Đulović.

Najuspješniji takmičari u kategoriji Test II nivo bili su:

1. Amina Muminović, Olovo (muallima Heda Pepić),

2. Lamija Kovačević, Gračanica-Visoko (muallim Samed Imamović),

3. Lamija Mamela, Breza (muallim Muris Šehić).

Najuspješniji takmičari u kategoriji Test III nivo bili su:

1. Ahmed Sedić, Sarajevo I (muallim mr. Muhamed Hafizović),

2. Naida Kadrić, Breza (muallim Faruk Beširević),

3. Hadidža Meša, Fojnica (muallim Enver Beganović).

Najbolji u kategoriji Kiraet II nivo bili su:

1. Harun Drkić, Sarajevo I (muallim Memfad Drkić),

2. Fatih Išerić, Sarajevo II (muallim hafiz Samir Avdić),

3. Emina Smailbegović, Breza (muallim Muris Šehić).

U kategoriji Kiraet III nivo najuspješniji su bili:

1. Zejneb Balić, Sarajevo I (muallim mr. Suad Balić),

2. Amina Karčić, Sarajevo II (muallim Memfad Drkić),

3. Merjem Karamustafić, Gračanica-Visoko (muallim Adnan Karamustafić).

Prvoplasirani iz svake kategorije će predstavljati Muftijstvo sarajevsko na takmičenju na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(Preporod.info)