947. Ko je žurio, pogriješio je.

BUREKOVIĆ ( MUSTAFA ) RAMIZ