309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

HASANAGIĆ ( AHMED ) TAIB