240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

PROZO ( ROĐ. SALDUMOVIĆ ) DELVETA