240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

HODŽIĆ ( ABDUSELAM ) HARUN