63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

Džemat Dusina

Džematu Dusina pripadaju: Lužine, Božići, Djedov Do, Hotigošće. Džemat se nalazi 13 km jugozapadno od Fojnice u pravcu Konjica. Džemat broji 160 domaćinstava i ima džamiju. Prema predanju prvi put je sagrađena u 17. stoljeću. U zaseoku Lužine džamija je srušena 1993. godine, a kilometar dalje od nje sagrađena je nova džamija kao i novi mesdžid u Božićima, koji je također srušen 1993. godine. Dosadažnji imami, hatibi i muallimi bili su: Adem ef. Salčinović, Mustafa ef. Salčinović, Alija ef. Mujagić, Ibrahim ef. Kobilica, Ragib ef. Hasić, Kasim ef. Kršić, Enver ef. Pašalić, Abdulah ef. Šemić, Izet ef. Bukvić, Edin ef. Rojo, a aktuelni imam je Mustafa ef. Huskić.

Vakufsku imovinu džemata čine: dvije džamije, mesdžid, imamska kuća, dvije gasulhane i mezarje. U džematu se redovno klanja pet dnevnih namaza, kao i džuma-namaz, a mektepska nastava se održava pet dana u sedmici.

Vakifi u džematu su: Ibrahim Fejzić(uvakufio lokaciju za harem), Fehima Fejzić (uvakufila lokaciju za harem), Vehbija i Šehida Durić (uvakufili njivu Rubenjača), Hazim Salčinović (uvakufio dio lokacije za mekteb), Ibrahim Durić, Mujo Durić, Fatima Durić, Hamdo Durić i Zineta Smaka (uvakufila njivu Diljka kao lokaciju za džamiju u Lužinama.

Džematski odbor čine: Akšamović Emir, Fejzić Haris, Fejzić Hikmet i Bukvić Avdo.

Posljednja izmjena: četvrtak, 05 oktobar 2017 20:48