406. Kuća u kojoj se Kur'an uči i tumači sija za stanovnike neba kao što zvijezde sjaju i svjetlucaju stanovnicima zemlje.

POLUTAN ( ROĐ. RIZVIĆ ) ŠEVKA ( ŠEVALA )