309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

ALETIĆ ( ROĐ. PAJIĆ ) ADVIJA