8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

KARIĆ (RAMLJAK) AJKA