1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

ZUKA ( REDŽO ) FEHIM