248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

HUSKIĆ ( EJUBA - DŽEME ) FIKRET