69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.

ORMAN ( ROĐ. BALTA ) HALIDA