Ako te kakva nesreća zadesi ne reci: "Da sam uradio ovako, bilo bi tako i tako", nego reci: "Tako je Allah odredio". Jer, ono što on hoće, to i čini. Riječi "da sam" i "kad bih bio" otvaraju posao šejtanu.

U izgradnji

Stranica je u izgradnji...

Posljednja izmjena: srijeda, 15 januar 2014 00:39