947. Ko je žurio, pogriješio je.

HALILOVIĆ ( RAMIZ ) ZIJAD