240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

HALILOVIĆ ( RAMIZ ) ZIJAD