226. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.

KLISURA ( ROĐ. ĆOSIĆ ) HATIDŽA