491. Zahvaljivanje Allahu (Ocu Nebeskom) na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.

SOFTIĆ (PAŠIĆ) ZAHIDA