314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

KURTA ( ROĐ. MEŠA ) ISMIJA