240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

PAŠIĆ ( HUSO ) SADIK