14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

PAŠIĆ ( HUSO ) SADIK