14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

Pašić (hadži Hamida) Ramiz