1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

TURKO ( MEHE ) IZET