947. Ko je žurio, pogriješio je.

TURKO ( MEHE ) IZET