306. Uzvišeni Allah daje svome predanom vjerniku razna iskušenja da bi ga očistio od svakog grijeha.

TOPALOVIĆ (ZAIMA) HAZIM