267. Dobrim ljudima se odista događaju teškoće i nesreće u životu. Ali, bez sumnje, vjerniku se neće dogoditi nikakava nesreća, pa čak ni ubod trna, a da mu se zbog toga ne oprosti jedan grijeh i ne podigne, kod Allaha, dostojanstvo za jedan stepen.

Džemat Živčići

Džematu pripadaju sela: Živčići, Vukeljići, Kozica, Majdan i Dragačići. Džemat Živčići nalazi se 17 km sjevero-istočno od Fojnice. Džemat broji 80 domaćinstava i ima džamiju prvi put sagrađenu za vrijeme šejha Husein-babe Zukića 1780. godine. Na temeljima stare džamije novu džamiju izgradio je i svečano otvorio 9. septembra 2007. godine h. Hamdo Ibreljić sa svojom porodicom. Imami, hatibi i muallimi u džematu bili su: šejh Husein-baba Zukić, Muhamed h. Mejli, šejh Abulatif ef. Hadžimejlić, hfz. Kjazim ef. Hadžimejlić, Muhamed ef. Hadžimejlić, Behauddin ef. Hadžimejlić, Akif ef. Hadžić, Enver ef. Beganović, hfz. Salem ef. Aletić, Špend ef. Hulaj, hfz. Mersed ef. Nuhanović, Ihsan ef. Hadžimejlić i aktuelni imam Mahmut ef. Ibreljić. Značajni alimi džemata su: šejh Husein-baba Zukić i hfz. Kjazim ef. Hadžimejlić. Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, tekija, tri mesdžida, imamska kuća, dvije gasulhane, osam mezarja i tri njive. U džamiji se redovno klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se u džamiji i tekiji dva puta sedmično. Tradicionalni godišnji mevlud uči se u augustu u tekiji u Vukeljićima. Vakifi džemata su: šejh Husein-baba Zukić, Ahmed Buljina i h. Hamdo Ibreljić. U džematu, u okviru IZ, djeluje tekija nakšibendijskog tarikata kojom rukovodi šejh Husein ef. Hadžimejlić.

Džematski odbor čine: Ibreljić ef. Mahmut, Ibreljić Redžib, Hadžimejlić Muhjudin, Ibreljić Fikret i Šehović Kasim. .

Posljednja izmjena: utorak, 17 januar 2023 20:36
Više iz kategorije: « Džemat Rizvići