310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

HADŽI VELIDA (ŠEJH BEHAUDDIN EF.) HADŽIMEJLIĆ