8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

POLUTAN ( MUMINA ) HADŽI SALEM