314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)