491. Zahvaljivanje Allahu (Ocu Nebeskom) na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)