22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Fejzić (Vehbija) Našid - Hanić