22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

AKŠAMOVIĆ ( IBRE ) ŠEĆO