947. Ko je žurio, pogriješio je.

OMERČEVIĆ ( ŠERIFA ) REFIK