63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

PAMIĆ ( HADŽI SALIH ) RIJAD