314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

HUZBAŠIĆ ( MUSTAFE ) DŽEVAD