Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

HUZBAŠIĆ ( MUSTAFE ) DŽEVAD