69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.

HUSEINBAŠIĆ (SOFTIĆ) FATA

Više iz kategorije: « MAČKIĆ (HAZIMA) ASIM