314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

MERDŽANIĆ (IBRAHIMA) RASIM - RIZO