605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

BUREKOVIĆ ( MUHAREM ) RABIJA