240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

AHMETAK ( RASIMA ) HADŽI VEJSIL