22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

KAJEVIĆ ( HUSE ) REŠAD