947. Ko je žurio, pogriješio je.

SALČINOVIĆ ( ISMET ) NIHAD