226. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.

Benjamin Varka i Melisa Planinčić

Benjamin i Melisa Benjamin i Melisa Hazim Čukle
Posljednja izmjena: utorak, 25 mart 2014 22:03