309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Evel Ramić i Amila Mešanović

Amila i Evel Amila i Evel Hazim Čukle
Posljednja izmjena: utorak, 25 mart 2014 22:02