45. Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima slični dobri i pobožni ljudi. Čovjek podnosi udarce i nevolje prema snazi svoga vjerovanja. Ako mu je vjera čvrsta, iskušenje će biti teže, a ako mu je vjera slaba i površna, iskušenje će biti srazmjerno snazi njegovog vjerovanja.

Džemat Pločari Polje

Džematu pripadaju sela: Pločari Polje, Šćitovo Polje, Oglavak i Smajlovići. Džemat Pločari Polje se nalazi devet kilometara od Fojnice prema Kiseljaku. Džemat broji 290 domaćinstava i ima džamiju sagrađenu 1963. godine. Džamija je porušena u ratu 1994. godine, ali je obnovljena i svečano otvorena 1998. godine.

Imami, hatibi i muallimi u džematu bili su: Ibrahim ef. Selimović, Jusuf ef. Hurem i aktuelni imam Ćamil ef. Hajdarević. Značajni alimi džemata su: šejh Abdurrahman Sirri, dr. Šakir ef. Sikirić, Behauddin ef. Sikirić i Jusuf ef. Hurem.

Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, mesdžid, imamska kuća, dvije gasulhane, 10 njiva i 13 mezarja. U džematskoj džamiji redovno se klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se u džamiji dva dana i u mektebu dva dana.

Vakifi u džematu su: Behauddin ef. Sikirić, h. Salih Zečević, Adem Selimović, Ibrahim Imamović, Hamdo Mukača, Omer Mukača i Alija Mukača.

U džematu postoji tekija nakšibendijskog tarikata pod ingerencijom porodice Sikirić i nalazi se na Oglavku. Tekija povremeno djeluje u okviru džemata.

Džematski odbor čine: Zečević Ibrahim, Hurem Muhamed, Mehić Seid, Fejzić Salko, Ahmetak Halid i Mukača Haris.

Posljednja izmjena: petak, 02 oktobar 2015 22:57