Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

PAŠIĆ ( HUSO ) SADIK