248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

SOFTIĆ ( MEHO ) NURUDIN - NURDO