240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

DRINIĆ ( OMERA ) IBRAHIM