22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

DRINIĆ ( OMERA ) IBRAHIM